Wat we doen

Onze jarenlange praktijkervaring staat garant voor ruime expertise op het gebied van:

 • sociaal emotionele ontwikkeling
 • hoogsensitiviteit en angststoornissen
 • selectief mutisme
 • stemmingsstoornissen, depressie
 • verlies- en rouwverwerking
 • ontwikkelingsstoornissen, Autisme Spectrum Stoornissen
 • rekenstoornissen, dyscalculie
 • taalstoornissen, dyslexie
 • ADHD / ADD
 • angsten, fobieën en trauma’s
 • problematische opvoedingssituaties
 • gedrags- en aanpassingsproblemen
 • ouder-kind relatieproblemen

 

Behandeling

De door ons gehanteerde behandelmethoden zijn onder meer:

 • Gesprekstherapie
 • Gedragstherapie
 • Cognitieve therapie
 • Symbooldrama (therapie met behulp van dagdromen)
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
  Therapie voor het behandelen van posttraumatische stressstoornissen
 • Dyslexiebehandeling
 • Dyscalculiebehandeling
 • Gezinsbegeleiding
 • Ouderbegeleiding

 


Werkwijze

Intake

U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek van circa 90 minuten. Tijdens dit gesprek bespreekt u met de therapeut de behandeldoelen en het te volgen onderzoek- en behandeltraject. Uitkomst van het intakegesprek kan ook zijn dat wij u adviseren elders hulp te zoeken.

Onderzoek

In de regel volgen er na de intake een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek met onder meer zoals intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, dyslexieonderzoek etc.

Advies

Na de onderzoeksfase krijgt u van ons de behandeldoelen op basis van de onderzoeksresultaten.

Behandeling

De onderzoeksfase kan worden gevolgd door een therapeutische behandeling. De behandeling bestaat uit een van de door ons gehanteerde behandelmethoden.

Evaluatie

Tijdens en aan het eind van de behandeling vindt evaluatie plaats. In dit gesprek wordt er met de cliënt en/of de ouders gekeken naar de voortgang en effectiviteit van de behandeling.

Afsluiting

Aan het eind van de behandeling vindt een afsluitend gesprek plaats. Soms wordt hierbij afgesproken om na verloop van tijd een tweede afsluitend gesprek in te plannen.