Beroepscode en Klachtenregeling


Beroepscode

Alle Gz-psychologen en Psychotherapeuten zijn gehouden aan hun beroepscode. Deze beroepscode is opgesteld door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP). (zie lvvp.nl en www.psynip.nl).

De beroepscode houdt kort samengevat in:

  • u heeft recht op informatie.
  • u heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
  • u heeft recht op inzage in uw dossier
  • u heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • u heeft het recht om een klacht in te dienen

Alles wat u met uw therapeut bespreekt, is strikt vertrouwelijk. Uw therapeut kan alleen informatie betreffende uw therapie delen met derden, als u daar expliciet schriftelijke toestemming voor geeft.

De geheimhoudingsplicht is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Beroepscode voor Psychologen van de LVVP. (zie lvvp.info en www.psynip.nl)

Klachtenregeling

Als u een klacht hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw therapeut zelf bespreken. Een gesprek over uw onvrede kan vaak verheldering geven.

Als een gesprek met uw therapeut onvoldoende voor u oplevert, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het NIP. Voor meer informatie, ziet u het klachtenregelement.