Over miSenso                                                        

miSenso – psychologen en orthopedagogen, voorheen Praktijk Orthopedagogiek, is een zelfstandig gevestigde praktijk in 1990 gestart door Trudy in het Veld, Orthopedagoog & Gz-psycholoog. Zij heeft ruim 40 jaar ervaring en kennis op het gebied van de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Trudy geeft leiding aan een enthousiast team van gespecialiseerde kinder- en jeugdtherapeuten. Het team van miSenso doet onderzoek en behandeling.

Wij behandelen kinderen, pubers, adolescenten, studenten en volwassenen. Bij kinderen worden de ouders bij de behandeling betrokken en zij kunnen ook zelf om opvoedingsondersteuning of –advies vragen.

Hulp op maat

miSenso werkt resultaatgericht, afgestemd op uw speciale hulpvraag. Ons uitgangspunt is, dat u zich thuis kunt voelen in een vertrouwde omgeving en met plezier naar de praktijk zult komen. Hulp op maat en samen werken aan uw oplossingen, dat staat bij miSenso altijd voorop!


Aanmelden als cliënt

Update 20-09-2023: De tijdelijke aanmeldstop voor jeugd hebben wij per 20 september 2023 weer opgeven.

De tijdelijke aanmeldstop voor volwassenen, ingesteld op 10 april 2023, blijft helaas voortduren. Zodra er weer ruimte is in onze agenda’s, zullen wij u dit via de website meedelen.


Wachttijden

miSenso streeft ernaar om cliënten zo snel mogelijk de hulp te kunnen bieden die ze nodig hebben. Echter door de grote hoeveelheid aanmeldingen kan er een wachttijd ontstaan.

miSenso biedt hulp in zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ. De behandelwachttijd voor de hoofddiagnosegroepen verschilt hierbij niet onderling. Tevens is de wachttijd niet afhankelijk van waar u als cliënt verzekerd bent.

Laatste update: 20 september 2023

Actuele wachttijden

Jeugdzorg
Generalistische Basis GGZ: momenteel een aanmeldroute van circa 6-8 weken.
Dyslexie (ED): momenteel een aanmeldroute van circa 6-8 weken.
Specialistische GGZ: momenteel een aanmeldroute van circa 6-8 weken. miSenso is voor Specialistische Jeugdzorg als onderaannemer afhankelijk van de beschikbare budgetten van hoofdaannemers Youz en Enver.
Zelfbetalende cliënten: momenteel een aanmeldroute van circa 6-8 weken.

Volwassenen
Aanmeldwachttijd: momenteel een tijdelijke aanmeldstop.

Wachttijdbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).