Trudy in het Veld

Orthopedagoog Generalist en Gz-psycholoog, is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jongeren, adolescenten en studenten met problemen op vooral sociaal-emotioneel gebied. U kunt dan denken aan identiteitsproblemen, problemen met school of leren, depressiviteitsklachten, angsten en dwang, trauma’s, ouder-kind relatieproblemen. Behalve hulp aan jongeren biedt Trudy ondersteuning en advies aan ouders. Trudy hanteert verschillende therapievormen; gespreks- en gedragstherapie, cognitieve therapie (o.a. RET), Symbooldrama (geleide dagdroomtherapie), EMDR en Bruce Perry’s NMT.

Directeur, oprichter en regiebehandelaar.

Karen Schinkel

Gz-psycholoog en Psycholoog NIP, is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jongeren, adolescenten en studenten met problemen op vooral sociaal-emotioneel gebied. U kunt dan denken aan problemen met school of leren, depressiviteitsklachten, angsten en dwang, preverbaal en vroegkinderlijk trauma en ouder-kind relatieproblemen. Behalve hulp aan jongeren biedt Karen ondersteuning en advies aan ouders. Karen hanteert verschillende therapievormen; gespreks- en gedragstherapie, cognitieve therapie (o.a. RET) en EMDR, evenals Symbooldrama (geleide dagdroomtherapie) en Bruce Perry’s NMT.

Regiebehandelaar.

Tony Bloemendaal

Klinisch psycholoog en Gz-psycholoog, is als vrijgevestigd therapeut verbonden aan miSenso. Tony diagnostiseert en behandelt volwassenen. Zijn speciale interesse gaat uit naar trauma en complexe problematiek. Naast zijn werk als therapeut is Tony manager zorg en docent aan de opleiding voor gezondheidszorg- en klinische psychologie.

Regiebehandelaar.

Lisanne Saly

Als psycholoog SKJ bij miSenso richt Lisanne zich voornamelijk op het uitvoeren van intakes, psychodiagnostisch onderzoek en behandelingen. Zij maakt hierbij gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT) en gespreks- en gedragstherapie. In het contact met cliënten en ouders ligt het belang van Lisanne bij het vergroten van de eigen kracht. Lisanne behandelt o.a. angst-, dwang- en depressieklachten en werkt met cliënten aan ik-versterking en het vergroten van hun zelfvertrouwen.

Uitvoerend behandelaar.

Eva Goossens

Eva Goossens, orthopedagoog SKJ, is bij miSenso werkzaam als basis-orthopedagoog en richt zich op diagnostiek en behandeling bij kinderen met sociaal-emotionele-, gedrags- en leerproblemen. Hierbij maakt Eva gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT) en gespreks- en gedragstherapie. Ze vindt het belangrijk om een positieve en veilige sfeer te creëren, zodat kinderen/jongeren en ouders zich geaccepteerd en gehoord voelen gedurende het traject.

Sharon van den Engh

Sharon is orthopedagoog SKJ in opleiding tot Gz-psycholoog. In het kader van de Gz-opleiding doet zij bij miSenso praktijkervaring op gericht op diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen die zij onder supervisie uitvoert. Hiernaast is zij werkzaam bij een justitiële jeugdinrichting. Sharon maakt gebruik van Cognitieve Gedragstherapie en gespreks- en gedragstherapie.

Vera van Koert

Als psycholoog SKJ is Vera uitvoerend behandelaar bij miSenso, waarbij ze zich richt op de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Ze maakt hierbij gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT), psycho-educatie en gesprek- en gedragstherapie. Vera vindt het belangrijk dat er open en gelijkwaardige werkrelatie wordt opgebouwd met cliënten en hun ouders/verzorgers, waarbij iedereen zich gehoord voelt en vertrouwen en positiviteit centraal staan.