Trudy

Orthopedagoog Generalist en Gz-psycholoog, is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jongeren, adolescenten en studenten met problemen op vooral sociaal-emotioneel gebied. U kunt dan denken aan identiteitsproblemen, problemen met school of leren, depressiviteitsklachten, angsten en dwang, trauma’s, ouder-kind relatieproblemen. Behalve hulp aan jongeren biedt Trudy ondersteuning en advies aan ouders. Trudy hanteert verschillende therapievormen; gespreks- en gedragstherapie, cognitieve therapie (o.a. RET), Symbooldrama (geleide dagdroomtherapie), EMDR en Bruce Perry’s NMT.

Directeur, oprichter en regiebehandelaar.

Karen

Gz-psycholoog en Psycholoog NIP, is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jongeren, adolescenten en studenten met problemen op vooral sociaal-emotioneel gebied. U kunt dan denken aan problemen met school of leren, depressiviteitsklachten, angsten en dwang, preverbaal en vroegkinderlijk trauma en ouder-kind relatieproblemen. Behalve hulp aan jongeren biedt Karen ondersteuning en advies aan ouders. Karen hanteert verschillende therapievormen; gespreks- en gedragstherapie, cognitieve therapie (o.a. RET) en EMDR, evenals Symbooldrama (geleide dagdroomtherapie) en Bruce Perry’s NMT.

Regiebehandelaar.

Tony

Klinisch psycholoog en Gz-psycholoog, is als vrijgevestigd therapeut verbonden aan miSenso. Tony diagnostiseert en behandelt volwassenen. Zijn speciale interesse gaat uit naar trauma en complexe problematiek. Naast zijn werk als therapeut is Tony manager zorg en docent aan de opleiding voor gezondheidszorg- en klinische psychologie.

Regiebehandelaar.

Eva

Eva, orthopedagoog in opleiding tot Gz-psycholoog SKJ/NVO, is bij miSenso werkzaam als uitvoerend orthopedagoog en richt zich op diagnostiek en behandeling bij kinderen met sociaal-emotionele-, gedrags- en leerproblemen. Hierbij maakt Eva gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT) en gespreks- en gedragstherapie. Ze vindt het belangrijk om een positieve en veilige sfeer te creëren, zodat kinderen/jongeren en ouders zich geaccepteerd en gehoord voelen gedurende het traject.

Thyra

Thyra, psycholoog SKJ/NIP, is bij miSenso werkzaam als uitvoerend psycholoog en richt zich op diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met ontwikkelings-, sociaal-emotionele-, gedrags- en leerproblemen. Hierbij maakt ze gebruik van onder andere cognitieve gedragstherapie (CGT), psycho-educatie en gespreks- en gedragstherapie. Thyra vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zichzelf mogen zijn en probeert daarom een sfeer van openheid, veiligheid en begrip te creëren.