Kosten

Jeugdwet

Jeugd GGZ wordt sinds 1 januari 2015 vergoed door de gemeente waar het kind staat ingeschreven. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moeten wij uw zorgvraag aanmelden bij uw gemeente. Echter niet alle soorten zorg worden vergoed. Mocht er na het intakegesprek blijken dat er bij uw kind sprake is van een behandeling die niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan zal uw therapeut dit met u bespreken. U kunt er dan voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Uiteraard gebeurt dit alleen na overleg en met uw instemming.

In het kader van de Jeugdwet heeft miSenso contracten Lokale Jeugdhulp Basis-GGZ met de gemeenten Rotterdam, Lansingerland (= Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk), Barendrecht en Capelle aan den IJssel.
Voor Lansingerland leveren wij ook dyslexiezorg; z.g. Ernstige Dyslexie (ED).

Volwassenen

Vanaf 01-01-2022 zijn alle zorgverzekeraars voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) overgegaan naar een nieuw bekostigingssysteem; het Zorgprestatiemodel (zie hier de patiëntfolder voor nadere informatie).

Hierin zijn zowel de tarieven als de vergoedingen voor GGZ ingrijpend gewijzigd. Uw verzekeraar kan u nader informeren over wat dit voor u als verzekerde betekent.


Contracten GGZ met Zorgverzekeraars in 2024

miSenso heeft in 2024 met onderstaande verzekeraars zorgovereenkomsten afgesloten. Als u bij een van onderstaande verzekeraars verzekerd bent, dan rekent miSenso de geleverde zorg direct af met uw verzekeraar. U ontvangt van ons dus geen rekening.

 • ASR-Ik kies zelf
 • Caresq, Aevitea
 • DSW, Stad Holland, In Twente
 • Salland
 • Menzis, Anderzorg, HEMA, VinkVink
 • ONVZ, VvAA, ONVZ Expats
 • VGZ, IZZ, IZA, MVJP, UMC, Univé, VGZbewuzt, ZEKUR, ZEKUR natura, Zorgzaam
 • Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland

GGZ op basis van restitutie

In 2024 heeft miSenso géén contract afgesloten met onderstaande zorgverzekeraars. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen zorgovereenkomst hebben afgesloten, maar wilt u wel in zorg komen bij miSenso, dan kunnen wij zorg leveren op basis van Restitutie. In dat geval ontvangt u van ons een nota voor de geleverde zorg. Het tarief hiervoor is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

 • CZ, Just, OHRA, Nationale Nederlanden
 • Zorg en Zekerheid, AZVZ

 

U kunt onze factuur indienen bij uw verzekeraar en afhankelijk van uw polisvoorwaarden vergoed uw verzekeraar (een deel van) het factuurbedrag. U bent wel zelf verantwoordelijk voor de betaling. Dus informeer hierover vooraf bij uw verzekeraar.


Uw zorg zelf betalen

Niet alle zorg die miSenso biedt wordt vergoed door gemeenten of zorgverzekeraars. In die gevallen kunt u ervoor kiezen deze zorg zelf te betalen. U kunt hierbij denken aan:

 • Intelligentieonderzoek
 • Dyslexie/dyscalculie -onderzoek en behandeling
 • Opvoedingsondersteuning
 • Second opinion schooladvies


Tarieven

Voor consulten niet-vergoede zorg aan jeugdigen onder 18 jaar brengt miSenso een tarief in rekening van €150,00 per uur.

Voor volwassenen hanteren wij 100% van het NZA-tarief ZPM, zoals dat jaarlijks wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Deze z.g. ZPM-tarieven zijn afhankelijk van de duur van het consult en van de discipline van de betreffende zorgverlener.

Voor zorg die u zelf betaalt, brengen wij een offerte uit die u voorafgaand aan de hulpverlening voor akkoord dient te ondertekenen.

De hulpverlening kan bestaan uit individuele therapie, geheel of gedeeltelijk psychologisch of psychodiagnostisch onderzoek, coaching, ouderbegeleiding en een gezins- of adviesgesprek. U maakt met miSenso vooraf afspraken over de hulpverlening die gewenst is.


No Show

 • U kunt uw gemaakte afspraak kosteloos per telefoon of per e-mail annuleren tot uiterlijk 2 werkdagen vóór het tijdstip van de afspraak. Dit is noodzakelijk omdat wij véél tijd voor u reserveren en de vrijgekomen tijd niet altijd opnieuw kunnen vullen (iedereen heeft een druk bezette agenda).
 • Verschijnt u niet op een afspraak of annuleert u de afspraak niet tijdig dan is miSenso gerechtigd u wegens No-Show kosten in rekening te brengen. Het No Show-tarief voor zowel kind-en jeugd als volwassenen bedraagt 80 euro. De geldigheid van de reden van annuleren kunnen wij niet beoordelen. Ook bij afwezigheid door zgn. overmacht, bijvoorbeeld bij file of acuut ziek worden blijft u het No Show-tarief verschuldigd.