Kosten

Jeugd GGZ wordt sinds 1 januari 2015 vergoed door de gemeente waar het kind staat ingeschreven. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moeten wij uw zorgvraag aanmelden bij uw gemeente. Echter niet alle soorten zorg worden vergoed. Mocht er na het intakegesprek blijken dat er bij uw kind sprake is van een behandeling die niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan zal uw therapeut dit met u bespreken. U kunt er dan voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Uiteraard gebeurt dit alleen na overleg en met uw instemming.

Volwassenen

Specialistische GGZ wordt in principe vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. U dient dan wel een verwijsbriefje voor psychologische hulp van de huisarts of andere verwijzer te overleggen.

Basis GGZ  wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Ook voor Basis GGZ heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.


Uw zorg zelf betalen

Niet alle zorg die miSenso biedt wordt vergoed door gemeenten of zorgverzekeraars. In die gevallen kunt u ervoor kiezen deze zorg zelf te betalen. U kunt hierbij denken aan:

  • Intelligentieonderzoek
  • Dyslexie/dyscalculie -onderzoek en behandeling
  • Opvoedingsondersteuning
  • Second opinion schooladvies


Voor consulten niet-vergoede zorg brengt miSenso een tarief in rekening van €110,00 per uur. Een consult van een uur bestaat uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten bestemd voor voorbereiding, administratie en verslaglegging.

De hulpverlening kan bestaan uit individuele therapie, geheel of gedeeltelijk psychologisch onderzoek, coaching, ouderbegeleiding en gezins- of adviesgesprek. U maakt met miSenso afspraken over de hulpverlening die gewenst is.
Voor deze zorg brengen wij een offerte uit die u voorafgaand aan de hulpverlening dient te ondertekenen.