Voor wie

Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Maar ook studenten en volwassenen kunnen bij ons terecht; zowel voor de diagnostiek als voor behandeling. U kunt bij de praktijk terecht met alle vragen over de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen vanaf 0 jaar.

Contra-indicaties
In sommige gevallen bent u bij miSenso niet aan het juiste adres. Dan zijn de problemen te zwaar voor een vrijgevestigde praktijk of passen ze niet bij onze expertise.

 • actieve psychoses
 • ernstige verslaving
 • ernstige suïcidaliteit
 • ernstige automutilatie
 • sterk crisisgevoelige problematiek
 • ernstige praktische problemen (huisvesting, financiën)
 • dusdanig autisme (Asperger) dat specialistische begeleiding nodig is
 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • thuissituatie met agressie en/of geweld
 • ernstige opvoedingsproblemen
 • ernstige agressieproblemen
 • problemen die intensievere behandeling vereisen (deeltijdbehandeling, klinische opname)
 • actuele transgenerationele problematiek
 • actuele eetstoornis
 • verstandelijke beperking of LVB-problematiek
 • forensische problematiek
 • het niet beheersen van de Nederlandse taal door cliënt en/of beide gezaghebbende ouders/verzorgers