Alle zorg dichtbij onder één dak

Het Medisch Centrum Hillegersberg geldt als één van de modernste en mooiste zorgboulevards in ons land en sluit volledig aan op het door de landelijke politiek geïnitieerde gegeven: ‘Alle zorg onder één dak’.

Het centrum kwam tot stand dankzij een initiatief van de Hillegersbergse Huisartsengroep, die een dergelijk concept al geruime tijd nastreefde en samen met BouwVereniging Onze Woning (BVOW) de basis hebben gelegd voor dit ambitieuze project.