• kids
 • Teens
 • miSenso

  TIJDELIJKE AANMELDSTOP PER 25 maart 2019

  De grote aantallen aanmeldingen van dit moment kunnen wij als kleine vrijgevestigde praktijk niet meer verwerken. Daarom heeft miSenso voor zowel jeugd als volwassenen per 25 maart 2019 een aanmeldstop moeten instellen.

  Voor Jeugdzorg kunt u zich wenden tot andere zorgaanbieders. Uw gemeente kan u nader informeren over zorgaanbieders die bij uw gemeente voor Jeugdzorg gecontracteerd zijn.

  Als volwassene kan uw zorgverzekeraar u nader informeren, of u kunt zich wenden tot uw huisarts of verwijzer voor een verwijzing naar een andere zorgaanbieder.

  Voor reeds aangemelde cliënten zal onze aanmeldprocedure normaal worden afgehandeld.


  miSenso - psychologen en orthopedagogen, voorheen Praktijk Orthopedagogiek, is een zelfstandig gevestigde praktijk in 1990 gestart door Trudy in het Veld, Orthopedagoog & Gz-psycholoog. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring en kennis op het gebied van de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Trudy geeft leiding aan een enthousiast team van gespecialiseerde kinder- en jeugdtherapeuten. Het team van miSenso doet onderzoek en behandeling.

  Wij behandelen kinderen, pubers, adolescenten, studenten en volwassenen. Bij kinderen worden de ouders bij de behandeling betrokken en zij kunnen ook zelf om opvoedingsondersteuning of –advies vragen.

  Hulp op maat

  miSenso werkt resultaatgericht, afgestemd op uw speciale hulpvraag. Ons uitgangspunt is, dat u zich thuis kunt voelen in een vertrouwde omgeving en met plezier naar de praktijk zult komen. Hulp op maat en samen werken aan uw oplossingen, dat staat bij miSenso altijd voorop!


  Publicatie wachttijden - TIJDELIJKE AANMELDSTOP PER 25 maart 2019

  Wachttijden
  miSenso streeft ernaar om cliënten zo snel mogelijk de hulp te kunnen bieden die ze nodig hebben. Echter door de grote hoeveelheid aanmeldingen kan er soms een wachttijd ontstaan. miSenso biedt hulp in zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ. De behandelwachttijd voor de hoofddiagnosegroepen verschilt hierbij niet onderling. Tevens is de wachttijd niet afhankelijk van waar de cliënt verzekerd is.

  Actuele wachttijden:

  Jeugd
  Generalistische Basis GGZ: momenteel geen wachttijd, wel een korte aanmeldroute.
  Dyslexie: momenteel geen wachttijd, wel een korte 
  aanmeldroute.
  Specialistische GGZ: momenteel een korte 
  wachttijd (beperkt aantal plaatsen). Hiervoor functioneert miSenso als onderaannemer van GGZ Delfland en Youz.

  Volwassenen
  Aanmeldwachttijd (aanmelding - intake): 8-10 weken.
  Behandelwachttijd (intake - behandeling): 1-2 weken.

  Wachttijdbemiddeling
  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

  Laatst gewijzigd op 17-05-2019.